Thursday, 18 August , 2022

سید رضا فاطمی امین

بازار خودرو رانتی و سوداگرانه است/ صنعت خودروی ما بیمار است
فاطمی امین:

بازار خودرو رانتی و سوداگرانه است/ صنعت خودروی ما بیمار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت علت آشفتگی بازار خودرو را هم‌سان نبودن عرضه و تقاضا عنوان کرد و گفت: بازار خودرو، یک بازار واقعی نیست بلکه رانتی و سوداگرانه است.

بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده  است
فاطمی امین:

بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است

وزیر صمت گفت: بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.

روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی باید اصلاح شود
سید رضا فاطمی امین:

روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی باید اصلاح شود

وزیر صمت گفت: یکی از ۱۰ طرح برنامه ریزی شده بحث اصلاح ساختار صنعت است. روابط بین قطعه سازی و خودرو سازی روابط غلطی است و باید اصلاح شود.

بیشتر نگرانی مجلسی‌ها و ما این است که کالا‌های لوکس نشود
سید رضا فاطمی امین:

بیشتر نگرانی مجلسی‌ها و ما این است که کالا‌های لوکس نشود

وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: بیشتر نگرانی مجلسی‌ها و ما این است که واردات مدیریت شود و در شرایطی که با کسری تراز تجاری مواجه هستیم کالای لوکس وارد نشود.

صادرات کنندگان به بازگشت ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند
فاطمی امین:

صادرات کنندگان به بازگشت ارز اهتمام ویژه‌ای داشته باشند

وزیرصمت گفت: رئیس جمهور بر بازگشت ارز حاصل از صادرات تاکید داشتند چرا که ما هنوز وضعیت ارزی مان به گونه‌ای است که باید از صادرات کنندگان بخواهیم تهاتر ارزی داشته باشند.

سرمایه گذاری در ایران، تعهد ارزی ایجاد می‌کند/ سال آینده نباید تعهد ارزی داشته باشیم
سید رضا فاطمی امین:

سرمایه گذاری در ایران، تعهد ارزی ایجاد می‌کند/ سال آینده نباید تعهد ارزی داشته باشیم

وزیر صمت گفت: سرمایه گذاری در ایران، تعهد ارزی ایجاد می‌کند، با افزایش دلار برخورد می‌کند که در نهایت چالش ایجاد می کند.

باید صادرات خود را تا پایان امسال ۴۰ درصد افزایش دهیم
فاطمی امین:

باید صادرات خود را تا پایان امسال ۴۰ درصد افزایش دهیم

وزیر صنعت، تجارت و معدن گفت: تا پایان امسال باید صادرات خود را ۴۰ درصد افزایش دهیم، ضمن اینکه باید واردات خود را متنوع و صادرات را متکثر کنیم.

عرضه سیمان در بورس بصورت مداوم رصد و پایش خواهد شد
فاطمی امین:

عرضه سیمان در بورس بصورت مداوم رصد و پایش خواهد شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: موضوع سیمان در قالب یک برنامه سه ماهه بصورت مداوم رصد و پایش خواهد شد.

دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد
سید رضا فاطمی امین:

دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد

وزیر صمت به برخی جریان‌ سازی‌ های رسانه‌ ای واکنش نشان داد و گفت: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد.

دو اولویت تنطیم بازار و تورم را در کوتاه مدت در نظر داریم
سید رضا فاطمی امین:

دو اولویت تنطیم بازار و تورم را در کوتاه مدت در نظر داریم

وزیر صمت گفت: در کوتاه مدت دو اولویت تنطیم بازار و تورم را در نظر داریم و برای نیل به این منظور با دوستان در وزارتخانه‌های دیگر جلساتی را شروع کردیم

برنامه دولت این است که در دو سال اول تورم را به نصف برساند
وزیر پیشنهادی صمت:

برنامه دولت این است که در دو سال اول تورم را به نصف برساند

وزیر پیشنهادی صمت گفت: برنامه دولت این است که در دو سال اول تورم را به نصف برساند، اما برای امسال برنامه دولت کند کردن تورم است به نحوی که در برخی اقلام این اقدامات مؤثر باشد.

برنامه سید رضا فاطمی امین گزینه پیشنهادی وزارت صمت در دولت سیزدهم

برنامه سید رضا فاطمی امین گزینه پیشنهادی وزارت صمت در دولت سیزدهم

سید رضا فاطمی امین گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم، برنامه خود را ارائه داد.