سید جواد سلیمانی

11نوامبر
بررسی تاثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو
در گفت و گوی ویژه خبری مطرح شد؛

بررسی تاثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو

تاثیر حذف قیمت‌گذاری دستوری بر صنعت خودرو و جزئیات افزایش قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو در برنامه گفت وگوی ویژه خبری مطرح و بررسی شد.