سید احسان قاضی زاده هاشمی

09جولای
باید در حوزه فضای مجازی با مردم صادقانه صحبت کرد/ نیازمند حکمرانی دقیق هستیم
سید احسان قاضی زاده هاشمی:

باید در حوزه فضای مجازی با مردم صادقانه صحبت کرد/ نیازمند حکمرانی دقیق هستیم

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه فضای مجازی باید با مردم صادقانه صحبت کرد و در عین حال نیازمند سیاست مداری و حکمرانی دقیق و درست هستیم.