سید ابر اهیم رئیسی

31دسامبر
دولت، تعامل با دنیا و همسایگان را با جدیت آغاز کرده است/ می‌توانیم شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم
رئیسی در دیدار با آیت‌الله جوادی‌آملی

دولت، تعامل با دنیا و همسایگان را با جدیت آغاز کرده است/ می‌توانیم شرایط را به نفع مردم تغییر دهیم

رئیس جمهور گفت: دولت، تعامل با دنیا و همسایگان را با جدیت آغاز کرده است. صادرات ایران به برخی کشورهای همسایه طی ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.