سیدمجتبی شفیعی

21نوامبر
ساعت اجرای طرح ترافیک تهران از فردا تغییر می کند

ساعت اجرای طرح ترافیک تهران از فردا تغییر می کند

طرح‌های ترافیکی پایتخت بنابر مصوبه شورای ترافیک تهران از فردا همزمان با بازگشایی مدارس از ساعت ۶:۳۰ تا ۱۸ اجرا می‌شود.