سیدرضا صالحی امیری

17دسامبر
کمیته ملی المپیک خادم همه ورزشکاران و قهرمانان است
صالحی امیری:

کمیته ملی المپیک خادم همه ورزشکاران و قهرمانان است

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: کمیته ملی المپیک خادم همه ورزشکاران و قهرمانان است. همه کمیسیون‌ها مشاوره و نظرات خود را به رئیس کمیته اعلام خواهند کرد.