سیدرضا صالحی‌ امیری

20جولای
دولت باید به وعده‌ های خود در قبال قهرمانان ورزشی به موقع و مطابق وعده عمل کند
آیت الله رئیسی در دیدار رئیس کمیته ملی المپیک:

دولت باید به وعده‌ های خود در قبال قهرمانان ورزشی به موقع و مطابق وعده عمل کند

رئیس جمهور منتخب گفت: دولت باید به قوانین مصوب حمایتی از ورزشکاران و نیز وعده‌های خود در قبال قهرمانان ورزشی به موقع و مطابق وعده انجام شده عمل کند.