Wednesday, 29 June , 2022

سیبد ابراهیم رئیسی

ضرورت توسعه کمی و کیفی شرکت‌ های دانش بنیان
آیت الله رئیسی تاکید کرد؛

ضرورت توسعه کمی و کیفی شرکت‌ های دانش بنیان

رئیس‌جمهور در جریان بازدید از پارک علم و فناوری پردیس از پنج محصول دارویی دانش‌بنیان رونمایی و بر ضرورت توسعه کمی و کیفی شرکت‌ های دانش بنیان و مجموعه‌های نخبگانی تاکید کرد.