سورنا ستاری

06جولای
تلسکوپ ساخت ایران در رصدخانه ملی

تلسکوپ ساخت ایران در رصدخانه ملی

قله گرگش در حوالی شهرستان کاشان - نصب و آغاز راه اندازی تلسکوپ در رصدخانه ملی ایران