سهمیه آسیایی

22نوامبر
اظهارات سهیل مهدی درباره تعداد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا

اظهارات سهیل مهدی درباره تعداد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا

سهیل مهدی مسئول مجوز حرفه‌ای سازمان لیگ فوتبال درباره تعداد سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا توضیحاتی را بیان کرد.