سند تحول دولت

11دسامبر
سند تحول دولت به زودی رونمایی می‌شود
علی بهادری جهرمی:

سند تحول دولت به زودی رونمایی می‌شود

سخنگوی دولت گفت: سند تحول دولت که شامل ۳۷ بخش اصلی است به زودی رونمایی می‌شود.