سلامت جنین

16جولای
سونوگرافی برای جنین ضرر دارد؟

سونوگرافی برای جنین ضرر دارد؟

بسیاری از پزشکان نسبت به انجام سونوگرافی‌های غیرضروری، تعدد آنها و صدمه‌ای که این معاینه‌ها می‌توانند در ماه‌های مشخصی از بارداری روی جنین بگذارند، هشدار می‌دهند.