Sunday, 26 June , 2022

سفر هیات ایرانی

خطیب زاده در مورد سفر هیاتی از ایران به کره جنوبی

خطیب زاده در مورد سفر هیاتی از ایران به کره جنوبی

سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد برخی اخبار مبنی بر سفر هیاتی از جمهوری اسلامی ایران به کره جنوبی به بیان توضیحاتی پرداخت.