Friday, 30 September , 2022

سفر رئیسی

رئیسی پس از سفری دو روزه به قطر به تهران بازگشت

رئیسی پس از سفری دو روزه به قطر به تهران بازگشت

رئیسی رئیس جمهور پس از سفری دو روزه به قطر و شرکت در مجمع کشورهای صادرکننده گاز به تهران بازگشت.

مقدمات سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در حال انجام است
کرملین:

مقدمات سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در حال انجام است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: مقدمات سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به روسیه در حال انجام است.

مردم باید احساس کنند که وضعیت و شرایط آنها متفاوت شده است
رئیسی:

مردم باید احساس کنند که وضعیت و شرایط آنها متفاوت شده است

رئیس جمهور تاکید کرد: باید مردم احساس کنند که وضعیت و شرایط آنها متفاوت شده و اگر بیکاری تا دیروز وجود داشت، امروز دارد زمینه اشتغال فراهم می‌شود.

دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد
رئیسی در بازدید از میدان نفتی رشادت:

دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد

رئیس جمهور بر اهمیت بومی‌سازی صنعت کشتی‌ سازی تاکید کرد و گفت: دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد.

رئیس جمهور وارد شهر کولاب شد
در جریان سفر به تاجیکستان؛

رئیس جمهور وارد شهر کولاب شد

رئیس جمهور در آخرین مرحله از سفر سه روزه به کشور تاجیکستان، به منظور زیارت آرامگاه میر سیدعلی همدانی و دیدار با مردم کولاب، امروز وارد این شهر شد.