سفر رئیسی

08اکتبر
دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد
رئیسی در بازدید از میدان نفتی رشادت:

دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد

رئیس جمهور بر اهمیت بومی‌سازی صنعت کشتی‌ سازی تاکید کرد و گفت: دولت با همه توان از صنایع کشتی‌سازی و دریایی کشور حمایت خواهد کرد.

18سپتامبر
رئیس جمهور وارد شهر کولاب شد
در جریان سفر به تاجیکستان؛

رئیس جمهور وارد شهر کولاب شد

رئیس جمهور در آخرین مرحله از سفر سه روزه به کشور تاجیکستان، به منظور زیارت آرامگاه میر سیدعلی همدانی و دیدار با مردم کولاب، امروز وارد این شهر شد.