سفارت آمریکا در بغداد

07نوامبر
شنیده شدن صدای آژیر‌های هشدار در سفارت آمریکا در بغداد

شنیده شدن صدای آژیر‌های هشدار در سفارت آمریکا در بغداد

رسانه‌های عراقی از شنیده شدن صدای آژیر‌های هشدار در سفارت آمریکا در بغداد، پایتخت عراق خبر دادند.