سرگئی ریابکوف

08سپتامبر
امیدواریم که غرب اوضاع را برای روند احیای برجام پیچیده نکند
سرگئی ریابکوف:

امیدواریم که غرب اوضاع را برای روند احیای برجام پیچیده نکند

معاون وزارت خارجه روسیه گفت: امیدواریم که غرب اوضاع را برای روند احیای برجام پیچیده نکند و به فکر امتیاز گرفتن از طریق شورای حکام آژانس نباشد.