سرپرست آموزش و پرورش

06نوامبر
مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی را از ستاد کرونا گرفتیم
علیرضا کاظمی:

مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی را از ستاد کرونا گرفتیم

سرپرست آموزش و پرورش گفت: مجوز بازگشایی مدارس ابتدایی را از ستاد کرونا گرفتیم و به استان‌ها نیز ابلاغ کردیم.