سرود ملی ایران

03ژانویه
طنین انداز شدن سرود ملی ایران و عراق در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در بغداد

طنین انداز شدن سرود ملی ایران و عراق در نزدیکی پایگاه نظامی آمریکا در بغداد

رسانه‌های خبری از طنین انداز شدن سرود ملی ایران در سالگرد ترور شهید سلیمانی در نزدیکی پایگاه نظامیان آمریکایی در بغداد خبر دادند.