سرم

18آگوست
۱۱۵ کامیون حامل سرم از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده است
لطیفی:

۱۱۵ کامیون حامل سرم از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده است

سخنگوی گمرک گفت: تا کنون ۱۱۵ کامیون حامل سرم طی روز‌های گذشته از طریق مرز بازرگان وارد کشور شده و به سرعت نیز ترخیص شدند.