سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

21اکتبر
نیروی هوایی ارتش روز به روز مقتدرتر، پای کارتر و قوی‌تر است
سرلشکر موسوی:

نیروی هوایی ارتش روز به روز مقتدرتر، پای کارتر و قوی‌تر است

فرمانده کل ارتش تاکید کرد: خداوند بزرگ را شاکرم که نیروی هوایی ارتش مثل همه نیرو‌های مسلح روز به روز مقتدرتر، پای کارتر و قوی‌تر است.

15اکتبر
مدال پر افتخار ارتش حزب الله را بر سینه داریم
سرلشکر موسوی:

مدال پر افتخار ارتش حزب الله را بر سینه داریم

فرمانده کل ارتش گفت: امروز ما مدال پر افتخار ارتش حزب الله را از سوی فرمانده معظم کل قوا بر سینه داریم.

06اکتبر
نهایت همکاری را با سربازان قهرمان ملی پوش خواهیم داشت
سرلشکر موسوی در دیدار با وزیر ورزش:

نهایت همکاری را با سربازان قهرمان ملی پوش خواهیم داشت

فرمانده کل ارتش گفت: نهایت همکاری راباسربازان قهرمان ملی پوش خواهیم داشت، ازکسانی که بعد از ورود به خدمت نظام وظیفه عناوین قهرمانی رابه دست آوردند حمایت میکنیم.

04اکتبر
نشان فداکاری به سرهنگ رحمانی مدیر طرح‌های محرومیت‌زدایی نزاجا اعطا شد
از سوی سرلشکر موسوی؛

نشان فداکاری به سرهنگ رحمانی مدیر طرح‌های محرومیت‌زدایی نزاجا اعطا شد

نشان فداکاری مصوب فرماندهی معظم کل قوا از سوی سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش به سرهنگ رحمانی اعطا شد.

26سپتامبر
دلیل اصلی دشمنی استکبار جهانی اسلامی بودن نظام ایران است
سرلشکر موسوی:

دلیل اصلی دشمنی استکبار جهانی اسلامی بودن نظام ایران است

فرمانده کل ارتش گفت: بدون تردید دلیل اصلی دشمنی استکبار جهانی با ما، اسلامی بودن نظام ایران است و ما باید این نقطه قوت کشورمان را با قدرت حفظ کنیم.

22سپتامبر
نیروی هوایی ارتش می‌ تواند به هر تهدیدی پاسخ قاطع دهد
سرلشکر موسوی:

نیروی هوایی ارتش می‌ تواند به هر تهدیدی پاسخ قاطع دهد

فرمانده کل ارتش گفت: نیروی هوایی ارتش در جایگاهی قرار دارد که می‌ تواند به هر تهدیدی پاسخ قاطع دهد.

20سپتامبر
دافوس ارتش محل انتقال تجارب و دانش‌ها و مکانی برای تولید دانش‌های جدید است
سرلشکر موسوی:

دافوس ارتش محل انتقال تجارب و دانش‌ها و مکانی برای تولید دانش‌های جدید است

فرمانده کل ارتش گفت: دافوس ارتش محل انتقال تجارب و دانش‌ها و مکانی برای تولید دانش‌های جدید است ومحل تولید علم است و به‌عنوان مرجع تاکتیک درکشور شناخته می‌ شود.

16سپتامبر
استکبارستیزی و دفاع از مظلوم از ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی است
سرلشکر موسوی:

استکبارستیزی و دفاع از مظلوم از ویژگی‌های ارتش جمهوری اسلامی است

فرمانده کل ارتش گفت: روحیه انقلابی در تک تک افراد و سربازان ارتش وجود دارد و استکبارستیزی و دفاع از مظلوم از ویژگی‌های ارتش است.

31آگوست
وزارت دفاع نقش بسزایی در ارتقاء قدرت دفاعی نیرو‌های مسلح داشته است
سرلشکر موسوی در دیدار با وزیر دفاع:

وزارت دفاع نقش بسزایی در ارتقاء قدرت دفاعی نیرو‌های مسلح داشته است

فرمانده کل ارتش گفت: وزارت دفاع نقش بسزایی در ارتقاء قدرت دفاعی نیرو‌های مسلح داشته و توانسته است با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بومی نیازمندی‌های راهبردی دفاعی نیرو‌های مسلح را تامین نماید.