سد سازی در ایران

25جولای
سد های ایران

سد های ایران

ابتدایی ترین سدها در ایران هزاران سال پیش ساخته شده اند. پس از انقلاب سال 57 توان سد سازی و ظرفیت و تکنولوژی ایران در این زمینه رشدی چشمگیری داشت.