Monday, 16 May , 2022

سخنگوی گمرک ایران

آب معدنی‌ های خارجی موجود در بازار تقلبی است
لطیفی:

آب معدنی‌ های خارجی موجود در بازار تقلبی است

سخنگوی گمرک ایران گفت: در شش ماهه گذشته هیچ گونه آب معدنی و آب آشامیدنی از مبادی گمرکی و به صورت رسمی وارد کشور نشده است.