سخنگوی وزارت خارجه

01نوامبر
حسین امیرعبداللهیان کرونا گرفت

حسین امیرعبداللهیان کرونا گرفت

سخنگوی وزارت خارجه گفت: حال عمومی حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه خوب است و از قرنطینه در حال انجام کار‌های روزنامه است.