Thursday, 19 May , 2022

سخنگوی وزارت خارجه چین

آمریکا در افغانستان یک هرج و مرج وحشتناک برجای گذاشت
سخنگوی وزارت خارجه چین:

آمریکا در افغانستان یک هرج و مرج وحشتناک برجای گذاشت

سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که واشنگتن آشفتگی وحشتناکی از ناآرامی، تفرقه و خانواده‌های از هم پاشیده را در افغانستان به جا گذاشت.

ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت
سخنگوی وزارت خارجه چین:

ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: چین معتقد است که ایران تحت هدایت ابراهیم رئیسی در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی پیشرفت چشمگیری خواهد داشت.

آمریکا باید فورا درباره برداشتن همه تحریم‌ های یکجانبه ایران تصمیم گیری کند
سخنگوی وزارت خارجه چین:

آمریکا باید فورا درباره برداشتن همه تحریم‌ های یکجانبه ایران تصمیم گیری کند

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: آمریکا باید در راستای احیای برجام، تصمیم فوری خود درباره برداشتن همه تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی علیه ایران و طرف‌های سوم را اتخاذ کند.

خروج یکجانبه آمریکا از برجام دلیل ایجاد بحران کنونی در پرونده هسته‌ای ایران است
سخنگوی وزارت خارجه چین:

خروج یکجانبه آمریکا از برجام دلیل ایجاد بحران کنونی در پرونده هسته‌ای ایران است

سخنگوی وزارت خارجه چین در پیام خود نوشت: خروج یکجانبه آمریکا از برجام و فشار حداکثری این کشور علیه ایران، ریشه‌های بحران فعلی هسته‌ای ایران هستند.