سخنگوی سپاه

15نوامبر
سپاه پاسداران انقلاب برای حوادث طبیعی دستور کار مشخصی دارد
سردار شریف:

سپاه پاسداران انقلاب برای حوادث طبیعی دستور کار مشخصی دارد

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: سپاه در کنار سایر مسئولان و دستگاه‌ها در منطقه انجام وظیفه می‌کند.