سخنگوی سازمان سنجش

12ژانویه
آغاز تکمیل ظرفیت برای آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰از امروز
سخنگوی سازمان سنجش:

آغاز تکمیل ظرفیت برای آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰از امروز

سخنگوی سازمان سنجش گفت: متقاضیان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ می‌توانند برای انتخاب کدرشته محل‌های مورد علاقه خود به سایت سنجش مراجعه کنند.