سخنگوی سازمان انرژی اتمی

03نوامبر
تسخیر لانه جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود
بهروز کمالوندی:

تسخیر لانه جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود

سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: تسخیر لانه جاسوسی حرکتی علیه نظام سلطه بود. این سلطه نمادی بود که باید کنار می‌رفت.