سخنگوی سازمان آتش نشانی

03ژانویه
وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک ساختمان تجمعیدر خیابان نجات الهی

وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک ساختمان تجمعیدر خیابان نجات الهی

سخنگوی سازمان آتش نشانی از وقوع یک حادثه آتش سوزی در یک ساختمان تجمعی با کاربری خوابگاه در خیابان نجات الهی خبر داد.