ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی

09نوامبر
محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد
با حکم مخبر؛

محمدرضا یزدی رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی شد

محمدرضا یزدی با حکم معاون اول رئیس‌ جمهور به عنوان «رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی» منصوب شد.