ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

22نوامبر
اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی
رئیسی در ستاد اقتصادی دولت تاکید کرد؛

اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی

رئیس‌جمهور با تاکید بر اهمیت ثبات در بازار و منطقی شدن نرخ کالاهای اساسی تداوم اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را ضروری خواند.

03نوامبر
هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد
رئیسی:

هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد

رئیس جمهور گفت: هیچ بن‌بستی در مسیر حل مشکلات کشور وجود ندارد و اجزای دولت باید به صورت هماهنگ و نظام یافته در راستای حل مشکلات کشور عمل کنند.