Sunday, 29 May , 2022

ستاد بودجه ۱۴۰۱

سازمان برنامه و بودجه وظیفه اش اهداف ملی است
میرکاظمی در ششمین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۱:

سازمان برنامه و بودجه وظیفه اش اهداف ملی است

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه وظیفه اش اهداف ملی است و باید نظارت دقیق و جدی روی کنترل برنامه‌ها در سطح کلان کشور داشته باشد.