سایت اتحادیه جهانی کشتی

04اکتبر
واکنش سایت اتحادیه جهانی کشتی به قهرمانی‌ یزدانی و زارع

واکنش سایت اتحادیه جهانی کشتی به قهرمانی‌ یزدانی و زارع

سایت اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به قهرمانی‌های یزدانی و زارع در مسابقات جهانی اسلو پرداخت.