سانتریفیوژ‌های پیشرفته

16نوامبر
ایران تولیدتجهیزات برای سانتریفیوژ‌های پیشرفته را از سر گرفته است
ادعای وال استریت ژورنال:

ایران تولیدتجهیزات برای سانتریفیوژ‌های پیشرفته را از سر گرفته است

نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از برخی منابع مدعی شد ایران تولید تجهیزات برای سانتریفیوژ‌های پیشرفته را از سر گرفته است.