سامانه پلیس من

10اکتبر
طرح‌های هوشمندسازی پلیس با حضور فرمانده ناجا افتتاح شد

طرح‌های هوشمندسازی پلیس با حضور فرمانده ناجا افتتاح شد

طرح‌های هوشمندسازی پلیس با حضور فرمانده ناجا در چند بخش افتتاح شد.