سامانه شمس

02اکتبر
سامانه‌های شمس و هرمز در نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شدند

سامانه‌های شمس و هرمز در نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شدند

سامانه‌های شمس و هرمز صبح امروز شنبه ١٠ مهرماه با حضور امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شدند.