سامانه جامع تجارت

26نوامبر
اجرای طرح سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد
فاطمی امین:

اجرای طرح سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اجرای طرح سامانه جامع تجارت ۸۰ درصد پیشرفت دارد، ۷۰ اقدام را باید در این زمینه انجام دهیم و امیدواریم این طرح تا پایان سال کامل شود.