سامانه ثبت نام اربعین

16سپتامبر
سامانه ثبت نام اربعین مجددا باز شد

سامانه ثبت نام اربعین مجددا باز شد

سامانه ثبت نام اربعین (سماح) برای تکمیل ظرفیت در برخی استان‌ها بار دیگر باز شد.