سامانه ارتباطات مردمی

22سپتامبر
دیدار قالیباف از سامانه ۱۹۸ با حضور در دیوان محاسبات

دیدار قالیباف از سامانه ۱۹۸ با حضور در دیوان محاسبات

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در دیوان محاسبات کشور از سامانه ۱۹۸ بازدید کرد.