Wednesday, 25 May , 2022

سال تحصیلی

افت تحصیلی برای آینده کشور مضر است/ صیانت از جان دانش آموزان برای همه ما وظیفه است
رئیسی:

افت تحصیلی برای آینده کشور مضر است/ صیانت از جان دانش آموزان برای همه ما وظیفه است

رئیس جمهور گفت: افت تحصیلی برای آینده کشور مضر است. باید شادابی، صدای نشاط و هیاهو در مدرسه همچنان شنیده شود، این هیاهو دوباره باید در مدرسه شروع شود.