Sunday, 22 May , 2022

سال تحصیلی جدید

دانش‌ آموزان ما ذخیره‌های راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند
امیر آشتیانی:

دانش‌ آموزان ما ذخیره‌های راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند

وزیر دفاع گفت: ما باید بدانیم که دانش‌ آموزان ما ذخیره‌های راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی هستند و قرار است ما را به تمدن اسلامی برسانند.