سالن‌ های تئاتر

18سپتامبر
فعالیت سالن‌ های تئاتر در شهر‌های نارنجی آغاز خواهند شد
از یکشنبه ۲۸ شهریور ماه؛

فعالیت سالن‌ های تئاتر در شهر‌های نارنجی آغاز خواهند شد

با خروج از وضعیت قرمز کرونایی، سالن‌ های تئاتر از یکشنبه ۲۸ شهریور ماه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.