سالروز شهادت امام رضا (ع)

06اکتبر
30 صفر، شهادت امام رضا (ع)/ اعمال سفارش شده روز آخر ماه صفر

30 صفر، شهادت امام رضا (ع)/ اعمال سفارش شده روز آخر ماه صفر

روز آخر ماه صفر روز شهادت امام رضا (ع) است که دارای آداب و اعمالی می باشد و یکی از مهمترین اعمال این روز، خواندن زیارت نامه امام رضا(ع) است.