سالروز تأسیس بسیج

23نوامبر
بسیج بی مرز و حصار است/ ایران است که آمریکا را مدیریت می‌کند
سرلشکر سلامی:

بسیج بی مرز و حصار است/ ایران است که آمریکا را مدیریت می‌کند

فرمانده کل سپاه گفت: بسیج بی مرز و حصار است، در افقی پهناور حرکت می‌کند و مانند خورشید برای همه اهل زمین گرما بخش است و برای همه نور داشته و این چنین تشکلی در هیچ نقطه‌ای از عالم وجود ندارد.