سالروز تأسیس بانک مرکزی

09آگوست
بانک مرکزی تمام ظرفیت خود را برای ثبات اقتصاد کشور به کار گرفته است
کمیجانی:

بانک مرکزی تمام ظرفیت خود را برای ثبات اقتصاد کشور به کار گرفته است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طی سه سال گذشته بانک مرکزی با وجود تحریم‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده کرده تا نیاز‌های ارزی و ریالی فعالیت‌های اقتصادی را تامین کند.