Monday, 16 May , 2022

سالار آقاخانی

رای پرونده سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی صادر شد

رای پرونده سیف، احمد عراقچی و سالار آقاخانی صادر شد

رای پرونده سیف رئیس وقت بانک مرکزی، احمد عراقچی و سالار آقاخانی در رابطه با برهم زدن نظم و آرامش بازار ارز و فضای اقتصادی کشور و همچنین برخی سوء مدیریت‌ها صادر شد.