Sunday, 22 May , 2022

ساعت رسمی کشور

ساعت رسمی کشور از سال آینده با تصویب مجلس تغییر نمی کند

ساعت رسمی کشور از سال آینده با تصویب مجلس تغییر نمی کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) ایرادات شورای نگهبان در طرح تغییر ساعت رسمی کشور را رفع و تصویب کردند.

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد
از ساعت ۲۴ دوشنبه؛

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده شد

ساعت رسمی کشور، ساعت ۲۴ روز دوشنبه یک‌ ساعت به جلو کشیده شد.

ساعت رسمی کشور امشب 30 شهریور یک‌ ساعت به عقب کشیده می‌ شود

ساعت رسمی کشور امشب 30 شهریور یک‌ ساعت به عقب کشیده می‌ شود

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز سه شنبه (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌ شود.