سازمان نظام پزشکی

19جولای
وظیفه سازمان نظام پزشکی است که در کنار مردم و جامعه پزشکی باشد
ظفرقندی:

وظیفه سازمان نظام پزشکی است که در کنار مردم و جامعه پزشکی باشد

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: وظیفه سازمان نظام پزشکی است که در کنار مردم و جامعه پزشکی باشد، ما نمی‌توانیم مطالبات را فراموش کنیم و به دستورات گوش کنیم.