Monday, 16 May , 2022

سازمان نظام پزشکی کشور

مردم ما باید بدانند حقوقشان چیست تا حق خود را مطالبه کنند
قالیباف:

مردم ما باید بدانند حقوقشان چیست تا حق خود را مطالبه کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مردم ما باید بدانند حقوقشان چیست تا حق خود را مطالبه کنند همه متهمان حق دارند ثمره این نگاه است.

جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند
بهرام عین الهی:

جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند

جامعه پزشکی برای سلامت مردم خود را به آب و آتش زدند و زمانی که بسیاری از مردم از ترس جانشان از خانه بیرون نمی آمدند در عرصه درمان هموطنان شان خوش درخشیدند .