سازمان نظام پرستاری

17دسامبر
تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت موقت تا پایان سال، اجرایی می‌کنیم
بهرام عین اللهی:

تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت موقت تا پایان سال، اجرایی می‌کنیم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت «موقت» تا پایان سال، اجرایی می‌کنیم.