سازمان زندان‌ ها

12آگوست
واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان
حاج محمدی:

واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان

رئیس سازمان زندان‌ ها از واکسیناسیون بیش از ۵۰ درصد از مددجویان حاضر در زندان خبر داد.